Yükleniyor, lütfen bekleyin..

Yeni nesil pazarlamada; “anlık”, “etkileşim odaklı” ya da “gerçek zamanlı” pazarlama olarak da bilinen pazarlama yöntemi öne çıkıyor. Bu sistemde, hedeflenen tüketici tepkisine ulaşmak için markalar tüketicilerin gündemine dahil edilir. Literatürde “Çevresel ve harekete geçirici olaylara anlık cevaplar verebilen stratejik pazarlama uygulamaları” olarak tarif edilen yöntemde hız, doğru zaman, doğru içerik, doğru mecra, yaratıcılık, farklılık, konuya uygunluk, ilgi çekicilik, şaşırtma, eğlendirme, mizah, özgünlük, anlaşılırlık, anlamlılık, faydalılık, marka entegrasyonu önem taşıyor.

Yeni nesil pazarlamada kişiye özgü pazarlama teknikleri de dikkat çeken başka bir yöntem. Burada bireysel tüketicinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, bireysel bir müşteriye veya potansiyel müşteriye mesaj göndermeyi hedefleyen bir pazarlama stratejisi uygulanır. Tüketiciyle diyalog kurulur.