More IT Mutfak
Mutfağımızı gezebilirsiniz.

.araştırma

More IT, online araştırmalar başta olmak üzere her türlü pazar/ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda araştırmalar yürütmektedir. Araştırma sektöründe 15 yılı aşkın deneyimli ekibiyle iş ortaklarının ihtiyaçlarına uygun kalitatif ve kantitatif araştırma modelleri geliştirmekte ve stratejik bilgi üretmektedir.

Pazar ve tüketici araştırmaları kapsamında; marka bilinirliği ve imaj araştırmaları, hedef kitle analizleri, müşteri profili ve memnuniyeti araştırmaları,  pazar payı ölçümü, kurumsal itibar araştırmaları, benchmarking/rakip analizleri, medya kullanım ve reklam etkinliği araştırmaları gibi çalışmalar yürütülmektedir.

Sosyal araştırmalar kapsamında; toplum, çevre, eğitim, kültür gibi farklı alanlarda sosyal yapı/değişim/hareketlilik/sınıflar/eğilimler, yaşam biçimleri analizleri, göç ve etkileri, alışkanlıklar, tutum ve davranış, çocukluk, gençlik, kadın ve aile araştırmaları yapılmaktadır.

Siyasi ve yerel yönetim araştırmaları kapsamında; seçmen davranışları, tercihleri ve eğilimleri, aday araştırmaları, siyasal söylem analizleri, kampanya etkinlikleri, lider ve siyasi parti itibarı ölçümü, belediye memnuniyeti ile gündem araştırmaları yapılmaktadır.

Araştırmaların tüm örneklem belirleme, saha/anket uygulamaları, edit-kodlama ve kontrol ile veri girişi, analiz, raporlama ve sunum süreçleri bünyemizde gerçekleştirilmektedir.